Oferta wynajmu klubu


Regulamin wynajmu pomieszczeń Wrocławskiego Domu Literatury – Klub PROZA 

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Wrocławskim Domem Literatury, zwanym dalej Wynajmującym-WDL, a podmiotem najmującym pomieszczenia w WDL zwanym dalej Najemcą. Dokonywanie rezerwacji. 

 1. Najemca zobowiązany jest w szczególności do:
  a. Dokonania wstępnej rezerwacji sali z osobą odpowiedzialną za kalendarz wynajmów – tel. 71 364 69 71
  b. Wypełnienia formularza wynajmu, dostępnego w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu, dostarczenie go osobiście lub drogą mailową: sekretariat@domliteratury.wroc.pl. 
 2. Zasady dokonywania zmian w rezerwacji oraz rezygnacji.
  a. Wszelkie zmiany terminów lub innych ustaleń należy obowiązkowo z uzgodnić z osobą jak w pkt. 1a,
  b. WDL ze względu na działalność statutową zastrzega sobie prawo zmiany wstępnego terminu wynajmu, aż do momentu zawarcia umowy o najem,
  c. W przypadku rezygnacji z najmu, Najemca zobowiązany jest powiadomić pisemnie WDL najpóźniej 7 dni przed terminem wynajmu,
  d. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu w sprawie zasad przebywania w WDL”. 
 3. Cennik wynajmu klubu Proza
  a. Ceny podstawowe w godzinach otwarcia klubu (12:00-22:00):
  – do 5 godzin 1000,00 zł + 23% VAT –  1230,00 zł (cena nie obejmuje kosztów nagłośnienia oraz obsługi technicznej)
  – za 1 dzień 1600,00 zł. + 23% VAT –  1968,00 zł
  – po 22:00 za każdą dodatkową godzinę 200,00 zł + 23% VAT –  246,00 zł
  b. W przypadku wynajmu na dłuższe okresy ceny określone w punkcie a mogą zostać obniżone do 50% ceny podstawowej.
  c. Powyższe stawki obejmują opłaty z tytułu wynajmu, koszty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, sprzątanie), korzystanie z urządzeń sanitarnych.
  d. Cenę wynajmu pomieszczeń WDL w oparciu o niniejszy regulamin ustala z Najemcą osoba odpowiedzialna za kalendarz wynajmów jak w pkt. 1a, a zatwierdza Dyrektor lub Główny księgowy.
  e. W wyjątkowych sytuacjach – zwłaszcza gdy wynajem związany jest z ważnym interesem społecznym lub pokrywa się z działalnością podstawową Wrocławskiego Domu Literatury, Dyrektor WDL może zwolnić z opłaty za wynajem i zastosować opłatę ryczałtową (koszty mediów i sprzątania) w wysokości 200,00 zł + 23% VAT, lub może nieodpłatnie udostępnić salę na przeprowadzenie ważnych dla społeczności lokalnej imprez, obchodów, spotkań etc.
  f. Dyrektor w porozumieniu z Głównym księgowym może w uzasadnionych przypadkach podnieść ceny wynajmu powyżej cen podstawowych. 
 4. Cennik usług dodatkowych.
  a. Cena podstawowego nagłośnienia (1–3 mikrofony, odtwarzacz CD) wraz z obsługą za 1 godzinę obsługi imprezy wynosi 80,00 zł + 23% VAT
  b. W przypadku obsługi akustycznej o wyższych wymaganiach technicznych cena ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju imprezy i zapotrzebowania (raidera) technicznego.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem